Navigace

Obsah

OBec RoudniceRoudnice je významná obec ležící v jižní části okresu Hradec Králové mezi krajským městem a Chlumcem nad Cidlinou. Z hlediska struktury osídlení má obec důležité hospodářsko-společenské postavení, které je možno vysledovat i v její historii. Roudnice je ulicová ves o délce 3,5 km, rozložená kolem silnice a paralelně tekoucího Roudnického potoka obklopeného bohatou zelení. První písemná zmínka o Roudnici je datována k roku 1384. Dnešní Roudnice se vyznačuje kvalitní občanskou vybaveností i bohatou společenskou a sportovní aktivitou. V centru obce je obecní úřad, mateřská škola a prodejna smíšeného zboží.

Aktuality

20.06.2018

Uzavření OÚ Roudnice

Z důvodu malování bude OÚ ve středu 27.6. 2018 uzavřen.

Detail

20.06.2018

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky (viz Sbírka zákonů č. 85/2018 ze dne 31. 5. 2018) ve dnech 5. a 6. 10. 2018. REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN: Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje odbor správní Magistrátu města Hradce Králové, paní Renáta Vaňková, tel.: 495 707 441, kancelář č. 196 (zvýšené přízemí pravého křídla budovy). Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. 7. 2018 do 16:00 hodin. Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky na výše uvedené telefonní číslo. Vyhnete se tak případnému čekání. Vzory kandidátních listin, prohlášení, tiskopisy pro petice apod. naleznete na stránkách Magistrátu města Hradce Králové.

Detail

06.06.2018

Jarní odběr vzorků z ČOV

Na OÚ Roudnice jsou již k vyzvednutí výsledky rozborů ČOV. Poplatek za jarní odběr ve výši 500,- Kč platí všichni majitelé. Úhrada je možná i bezhotovostně na účet 1080831369/0800.

Detail

04.03.2018

Zpravodaj CSS 1-2018

V příloze naleznete nové číslo zpravodaje Centra společných služeb Mikroregionu Urbanická brázda a jeho přílohu - Kulturní rok.

Detail

Kulturní akce

26.06.2018

Zájezd Ekocentrum Čapí hnízdo 1

Zájezd Ekocentrum Čapí hnízdo

Klub seniorů Roudnice pořádá v úterý 26.6. 2018 zájezd do Ekocentra Čapí hnízdo. Odjezd je v 9 hodin z autobusových zastávek v obci. Vstupné: senioři 80,- Kč, dospělí 120,- Kč. Zájemci se mohou hlásit u p. Jany Machačové.

Detail

30.06.2018

Letní kino Roudnice 1

Letní kino Roudnice

Pozvánka v příloze.

Detail

03.01.2018

Cvičení paměti

Cvičení paměti

Cvičení paměti

Detail

03.01.2018

Fotografie Roudnice

Fotografie Roudnice

Fotografie Roudnice

Detail