Navigace

Obsah

Spolková činnost

V obci působí řada zájmových spolků SK Roudnice, z.s., Klub roudnických žen, Sbor dobrovolných hasičů Roudnice, Myslivecké sdružení, Klub seniorů. Ženy a děti navštěvují keramické kroužky.

Spolky kromě své zájmové činnosti pořádají kulturní, společenské a sportovní akce. V Roudnici se zachovaly staré zvyky.  Rok začíná tříkrálovou obchůzkou, pořádají se plesy, obcí prochází masopustní průvod maškar, pálí se čarodějnice, tvoří se tradiční výrobky na velikonoce i vánoce. Besedy, výstavy a další kulturní akce pořádá roudnická knihovna.