Navigace

Obsah

Pasport místních komunikací

Místní komunikace Obce Roudnice, zahrnuté v tomto pasportu, jsou veřejně přístupné komunikace, které slouží převážně místní dopravě na zastavěném území obce.
Mimo zastavěné území jsou v pasportu schematicky zakresleny jak začátky účelových komunikací, jež vychází ze zastavěné části obce a jsou pro provoz a život v obci důležité, tak v samostatné mapě všechny důležité účelové komunikace na katastru obce.

Pasport místních komunikací je základní evidencí místních komunikací, kterou je obec povinna vést, jako jejich správce, v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.

Pasport je členěn do textové a grafické části a při jeho tvorbě se vycházelo z konkrétního aktuálního stavu komunikací v obci a z požadavků zástupců obce.

Pasport místních komunikací v obci Roudnice byl schválen Zastupitelstvem obce Roudnice na jednání dne 10. 3. 2014, usnesením č. 22/2014.

Pasport MK_Textová část Staženo: 151x | 01.02.2018

A2a_Umístění map Staženo: 132x | 01.02.2018

A2b_Celková mapa Staženo: 151x | 01.02.2018

A2b-1A_Mapa schematická Staženo: 132x | 01.02.2018

A2b-1B_Mapa schematická Staženo: 130x | 01.02.2018

A2b-1C_Mapa schematická Staženo: 124x | 01.02.2018

A2b-1D_Mapa schematická Staženo: 120x | 01.02.2018

A2c_Územní mapa účelových komunikací Staženo: 157x | 01.02.2018

A3a_Souhrnný přehled komunikací Staženo: 136x | 01.02.2018

A3b-e_Místní komunikace tabulka Staženo: 127x | 01.02.2018

A3f_Mosty na místních komunikacích Staženo: 128x | 01.02.2018

A3g_Účelové komunikace tabulka Staženo: 136x | 01.02.2018

A4a_Vysvětlivky ke graf.části Staženo: 129x | 01.02.2018

Stránka

  • 1