Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Roudnice č. 1/2016  stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Roudnice, včetně nakládání se stavebním odpadem. 

Místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Roudnice č. 1/2016.

Sběrný dvůr obce Roudnice

Sběrný dvůr u haly za budovou Obecního úřadu Roudnice je otevřen v sudou středu v týdnu, kdy probíhá svoz popelnic na komunální odpad. Provozní doba od 16 do 17 hodin.

Zelené odpady 

Co patří a co nepatří do hnědých kontejnerů na zelené odpady?  http://urbanicko.cz/bioodpady/ 

Patří: zbytky: ovoce a zeleniny, květin, pečiva a obilnin, čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů, tráva, listí, zbytky rostlin a plevelů, větve, piliny, hobliny a další dřevěný materiál, který nebyl ošetřen lakem či barvou, zbytky jídel rostlinného původu, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat.

Nepatří: plasty, papír, sklo, plechovky, pleny, zbytky masa, kosti, popel, porcelán, chemikálie, sáčky od vysavačů a ostatní komunální odpad, psí výkaly ,,Pořádek dělá přátele.“

odpad

Svozový plán 2018 Staženo: 234x | 08.02.2018

Stránka

  • 1