Navigace

Obsah

Zeleň v obci

Zastavené území obce Roudnice je ulicového typu,  středem protéká Roudnický potok, jehož okolí je lemováno z obou stran zeleným pásem. Kvalitní soustavná péče o tyto rozsáhlé plochy veřejné zeleně přispěla k tomu, že právem můžeme Roudnici nazývat zelenou obcí.  V obci jsou průběžně realizována opatření, v rámci nichž jsou postupně káceny staré a nebezpečné stromy a následně jsou plochy revitalizovány. 

Stromy v zastavěném území obce, které rostou na pozemcích v majetku obce, jsou k únoru 2014 vyhodnoceny autorizovaným krajinářským architektem Ing. Lenkou Hladíkovou a je zpracována komplexní dokumentace „Hodnocení dřevin v obci Roudnice a návrh dosadeb“, která bude v roce 2018 aktualizována.

Revitalizace zeleně 2011 – kdy bylo provedeno vykácení lipového stromořadí podél hlavní komunikace v obci. Tyto lípy byly v dávné minulosti poškozeny špatným ořezem a jejich byly vyhnilé a svému okolí nebezpečné. V roce 2010 byly na horním a dolním konci obce postaveny nové zvonice a po více než 30ti letech se opět Roudnicí rozezněly zvony. Ke zvonicím byla vybudována nová elektrická přípojka, instalován elektrický zvoník a osvětlení zvonic. Okolní přerostlé stromy byly vykáceny. Aleje podél hlavní komunikace a obě návse byly revitalizovány.

letecký

Stránka

  • 1