Navigace

Obsah

Kronika obce Roudnice

Kronika obce Roudnice je krásná, historicky cenná kniha. Je vázána v kůži, desky jsou zdobeny vytlačeným ornamentem, nápisy na vrchní desce a na hřbetě knihy jsou provedeny zlatým písmem. Taktéž ořízky listů jsou zlacené. Nápis na desce a na hřbetě zní: Pamětní kniha obce Roudnice 1924.

Úvodní stránka nás informuje, že kronika obsahuje zápisy od roku 1918. Je opatřena datem, podpisy a razítkem tohoto znění: V Roudnici dne 30. listopadu 1929, podepsán Jan Machač, starosta, dále Jan Vozáb a Josef Bitner, razítko Obecní úřad Roudnice, okres Nechanice.  

Prvním kronikářem byl v roce 1922 ustanoven zdejší rodák Vincenc Charbuský. V roce 1919 se vrátil z Itálie jako kapitán Československých legií z 1. světové války. Po návratu domů působil ve zdejší obci jako učitel, později pak jako řídící učitel roudnické školy. V roce 1930 se pan Vincenc Charbuský vzdal funkce kronikáře a vedením kroniky byl pověřen pan Josef Václavík. Zápisy pořízené panem Václavíkem se vyznačují krásným kaligrafickým písmem. Od roku 1934 do roku 1944 nebyly zápisy pořízeny. Zřejmě se projevila doba předválečná a období 2. světové války.

Rokem 1945 začíná činnost kronikáře paní Milada Vaňková, která provedla zápisy do roku 1951. Potom kronika nebyla vedena. Až v roce 1979 byla tehdejším MNV požádána paní Marie Doležalová, aby se funkce kronikářky obce ujala. Za léta 1952 až 1980 byl zapsán čtyřicetistránkový retrospektivní zápis a od roku 1981 jsou zápisy v kronice prováděny každý rok. Roční zápisy zachycují průběh roku všeobecně, rozvoj obce, činnost spolků, mimořádné události, veřejný život, narození, úmrtí, sňatky, významná jubilea apod.

Doplňkem kroniky je fotodokumentace a amatérsky točené filmy. Obojí zachycuje změny a události v obci od 60. let minulého století. Dalším doplňkem je historie všech popisných čísel, kterou obci věnova Ing. Milan Růžička z pozůstalosti po panu Vincenci Březionovi. Materiály k historii popisných čísel byly získány z Pernštýnského archivu v Pardubicích panem Františkem Pražákem, pracovníkem cukrovaru v Syrovátce. Doplnil je pak pan Josef Charbuský se svým bratrem Františkem Charbuským. U některých čísel popisných sahají zápisy až do 16. století.

Kronika je uložena na Obecním úřadě v Roudnici.

 

Pamětní kniha Roudnice 1941-1947

Na stránce E-badatelna, která zastřešuje elektronickou badatelnu Východočeských archivů můžete najít digitalizované archiválie obce Roudnice.

Tematický popis: Pamětní kniha 1941-1947/retrosp./, protokoly schůzí obec.výboru a zastupitelstva 1889-1951, obec.rady 1924-1948, matrika obyvatel 1910, knihy vyd.domov.listů 1875-1948, kniha zemřelých 1898-1947, knihy staveb.povolení 1887-1942, kniha trestů 1891-1941, parcel.protokol 1898, spis.materiál /evidence obyvatel, matriční zál., volby, zaměstnanci obce, vyhlášky, oběžníky, majetek obce, pronájem obec.pozemků a obec.domů, rozpočty, majetek obyvatel, stavební plány čp. 4-168, evidence pozemků aj./ 1836-1946, účetní knihy a spisy 1804-1944, katastrál.plán 1840, kov.razítko. 2008 - dodatek k pamět.knize (retrospektiva psaná v r. 1949).