Navigace

Obsah

Rozvojový plán obce

Rozvojový plán obce Roudnice představuje základní strategický dokument pro koncepční rozvoj obce pro rozpětí let 2017–2032 (vize, globální cíl, priority a cíle) s možností revize či aktualizace na úrovni opatření. Pozitivním přínosem celé této práce podtrhující reálnost, potřebnost a systematičnost dalšího rozvoje obce Roudnice bylo široké zapojení místních občanů a celé komunity do jeho tvorby.  

Dokument byl schválen Zastupitelstvem obce Roudnice v červnu 2017. 

Dlouhodobá vize obce Roudnice:

ROUDNICE – MÍSTO, KDE SE DOBŘE ŽIJE

 

Dotazníková šetření Staženo: 741x | 24.01.2018

Profil obce Roudnice Staženo: 918x | 24.01.2018

SWOT analýza Staženo: 3,742x | 24.01.2018

Rozvojový plán obce Roudnice Staženo: 901x | 30.01.2018

Stránka

  • 1