Navigace

Obsah

Individuální dotace obce Roudnice


Poskytování dotací z rozpočtu obce Roudnice na podporu činnosti zájmových spolků na území obce bylo poskytováno z Fondu obnovy a rozvoje. Dotace na rok 2015 byly schváleny a vyplaceny před účinností novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 24/2015 Sb. a proto jejich vyúčtování bude provedeno dle původních pravidel pro jejich poskytování a vyúčtování. Tímto vyúčtováním se poskytování příspěvků z Fondu obnovy a rozvoje ruší.

ZO Roudnice schválilo svým usnesením č. 5/2015 ze dne 2. 9. 2015 návrh smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Roudnice. Navržená vzorová dotační smlouva zohledňuje právní úpravu účinnou od 20.2.2015 - § 10a odst. 5 zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Individuální dotace budou poskytovány např. na podporu činnosti zájmových spolků na území obce Roudnice. Dotace bude poskytována na základě písemné žádosti, která je zveřejněna na internetových stránkách obce O poskytnutí dotace nad 20 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo obce Roudnice, v ostatních případech starosta obce.

Žádost Roudnice Staženo: 579x | 20.12.2017

Veřejnoprávní smlouva - vzor Staženo: 588x | 20.12.2017

Vyúčtování individuální dotace Staženo: 546x | 20.12.2017

Stránka

  • 1