Navigace

Obsah

Aktuálně z Mikroregionu

Zprávy

Zpravodaj CSS 1-2018

V příloze naleznete nové číslo zpravodaje Centra společných služeb Mikroregionu Urbanická brázda a jeho přílohu - Kulturní rok. celý text

ostatní | 4. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zpravodaj MAS Hradecký venkov 2017_2

<div class="taxonomy-images">V př&iacute;loze naleznete nov&eacute; č&iacute;slo Zpravodaje M&iacute;stn&iacute; akčn&iacute; skupiny Hradeck&yacute; venkov, kter&eacute; přin&aacute;&scaron;&iacute; informace o činnosti MAS. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2018

<div class="taxonomy-images">Člensk&aacute; schůze svazku obc&iacute; Mikroregion urbanick&aacute; br&aacute;zda schv&aacute;lila na sv&eacute;m jedn&aacute;n&iacute; dne 9. 12. 2017 rozpočet na rok 2018. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Rozpočet DSO Plynofikace obcí Urbanické brázdy na rok 2018

<div class="taxonomy-images">Člensk&aacute; schůze svazku obc&iacute; Plynofikace obc&iacute; urbanick&eacute; br&aacute;zdy schv&aacute;lila dne 9. 12. 2017 rozpočet na rok 2018. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Změny pro podnikatele v roce 2018

<div class="taxonomy-images">Asociace mal&yacute;ch a středn&iacute;ch podniků a živnostn&iacute;ků zpracovala Bal&iacute;ček 25 hlavn&iacute;ch změn pro podnikatele v roce 2018 - viz. př&iacute;loha. celý text

ostatní | 11. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Vánoční jarmark na Chlumeckým rynku

<div class="taxonomy-images">V neděli 17. 12. 2017 do 10 do 16 hodin se na Chlumeck&yacute;m rynku uskutečn&iacute; v&aacute;nočn&iacute; jarmak.&nbsp; celý text

ostatní | 11. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Vánoční koncert flétnového souboru Berušky

<div class="taxonomy-images">V &uacute;ter&yacute; 19. 12. 2017 od 17 hodin se v kostele Nanebevzet&iacute; panny Marie v Libčanech uskutečn&iacute; v&aacute;nočn&iacute; koncert fl&eacute;tnov&eacute;ho souboru BERU&Scaron;KY. celý text

ostatní | 11. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace k fungování eReceptu od 1. 1. 2018

<div class="taxonomy-images">eRecept je l&eacute;kařsk&yacute; předpis (recept) vystaven&yacute; v elektronick&eacute; podobě. L&eacute;kařem vystaven&yacute; eRecept je uložen do tzv. Centr&aacute;ln&iacute;ho &uacute;loži&scaron;tě elektronick&yacute;ch receptů (C&Uacute;ER). Každ&eacute;mu eReceptu je přidělen unik&aacute;tn&iacute; identifik&aacute;tor (tj. <a href="http://www.urbanicko.cz/20171210-informace-k-fungovani-ereceptu-od-1-1-2018" target="_blank">číst dál celý text

ostatní | 10. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Centrum společných služeb DSO Urbanická brázda

<div class="taxonomy-images">Dobrovoln&yacute; svazek obc&iacute; Mikroregion Urbanick&aacute; br&aacute;zda obdržel v&nbsp;roce 2017 finančn&iacute; podporu&nbsp; z&nbsp;Kr&aacute;lov&eacute;hradeck&eacute;ho kraje ve v&yacute;&scaron;i 42 tis. Kč na projekt s&nbsp;n&aacute;zvem &bdquo;Centrum společn&yacute;ch služeb DSO Urbanick&aacute; br&aacute;zda&ldquo;. <a href="http://www.urbanicko.cz/20171208-centrum-spolecnych-sluzeb-dso-urbanicka-brazda" target="_blank">číst dál celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Revitalizace zeleně v mikroregionu - popis lokalit

<div class="taxonomy-images">Projekt: Revitalizace zeleně v&nbsp;Mikroregionu Urbanick&aacute; br&aacute;zda, obec Lhota pod Libčany V projektu Revitalizace zeleně v&nbsp;Mikroregionu Urbanick&aacute; br&aacute;zda jsou zapojeny obce Lhota pod Libčany, Osice, Roudnice, Syrov&aacute;tka a Urbanice. C&iacute;lem realizovan&eacute;ho projektu je: <a href="http://www.urbanicko.cz/20171208-revitalizace-zelene-mikroregionu-popis-lokalit" target="_blank">číst dál celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Zpravodaj centra společných služeb 2/2017

<div class="taxonomy-images"> celý text

ostatní | 30. 8. 2017 | Autor: Správce Webu