Obsah

Spolková činnost

V obci působí řada zájmových spolků SK Roudnice, z.s., Klub roudnických žen, Sbor dobrovolných hasičů Roudnice, Myslivecké sdružení, Klub seniorů. Ženy a děti navštěvují keramické kroužky.

Spolky kromě své zájmové činnosti pořádají kulturní, společenské a sportovní akce. V Roudnici se zachovaly staré zvyky.  Rok začíná tříkrálovou obchůzkou, pořádají se plesy, obcí prochází masopustní průvod maškar, pálí se čarodějnice, tvoří se tradiční výrobky na velikonoce i vánoce. Besedy, výstavy a další kulturní akce pořádá roudnická knihovna.

SK Roudnice, z.s.

Oficiální stránky klubu: http://www.sk-roudnice.cz/

      Přetestdseda:           Josef Klapka

      Místopředseda: Jiří Novák

      Sekretář:             Tomáš Rejl

      Pokladník:           František Novotný
 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Roudnice byla založena v roce 1919. V meziválečné době fungovala TJ Sokol především jako cvičebná jednota. Těsně před 2 světovou válkou a během ní se hrál v Roudnici fotbal pod hlavičkou SK Roudnice.  Kopaná v novodobé historii se začala v Roudnici hrát pod hlavičkou TJ Sokol Roudnice v roce 1980. To bylo již na novém hřišti V Lesejčku. V roce 1999 u příležitosti 80. výročí založení TJ Sokol nám byly starostou obce slavnostně předány do užívání nové kabiny. Kabiny vybudovala obec v letech 1998 – 1999. Na stavbě se členové a příznivci podíleli brigádnickou prací především – elektroinstalace, rozvod vody, odpady, venkovní fasáda a veškeré úpravy okolí kabin. V létě roku 2014 bylo slavnostně otevřeno Minihřiště s UMT 3. generace o rozměru 20x40m. Na Valné hromadě 1.3.2015 byla schválena změna názvu na SK Roudnice, z.s.

Naší hlavní náplní je sportovní činnost. Dlouhodobě máme 2 mužstva dospělých.  A mužstvo dospělých působí v 1. A třídě krajské soutěže. B mužstvo dospělých již několik let působí v okresní soutěži. Dále nás reprezentují mládežnické týmy, jejichž počet se mění podle aktuálního stavu počtu dětí. 

Každoročně – na pouť – (druhý víkend v červenci) pořádáme Velký pouťový turnaj dospělých. Turnaj probíhá v sobotu – po odehrání všech zápasů proběhne vyhlášení výsledků a předání Putovního poháru vítězi a dalších hodnotných cen oceněným. Turnajový den je zakončen Pouťovou zábavou v Přírodním divadle. V neděli odpoledne je Pouťový turnaj mládežnických týmů a v podvečer se sehraje utkání Roudnických týmů dospělých.

K naší činnosti máme k dispozici areál Přírodního divadla (majitel obec) s hrací plochou, tréninkovou UMT plochou a využíváme též tréninkové hřiště před OU. Součástí sportovního zázemí jsou kabiny, tribuna i stánek s občerstvením. Areál včetně jeho okolí pravidelně udržujeme. Každoročně pořádáme Sportovní ples, Sběr starého železa, Pálení čarodějnic, mládežnický turnaj Sokol Cup, Pouťový víkend a podílíme se na Silvestrovském setkání.