Navigace

Obsah

Roudnice

Roudnice je významná obec ležící v jižní části okresu Hradec Králové mezi krajským městem a Chlumcem nad Cidlinou.

Z hlediska struktury osídlení má obec důležité hospodářsko-společenské postavení, které je možno vysledovat i v její historii.

Nejstarší osídlení Roudnice možno položiti do mladší doby kamenné a doby bronzové. O tom, že byla ves osídlena v dávných dobách svědčí četné archeologické nálezy. První písemná zmínka o Roudnici je datována k roku 1384, tehdy jako Rudnicz.

Významným roudnickým rodákem je Matěj Chvojka, vůdce selského povstání, do jehož čela byl postaven pro své vzdělání. K Roudnici se váže jméno rodu Veverků, z něhož vyšli vynálezci ruchadla. Své rodové kořeny zde má významný polský malíř Jan Matějka.

Z památkově hodnotných objektů jsou v obci 2 kamenné kříže, kovový kříž na hřbitově, hřbitovní kaplička, památník obětem válek a několik objektů jako doklad lidové architektury. Na dolením konci se mezi ně řadí bývalý Půlpánův sklípek tzv. chladírna mléka, kam se nosívalo chladit čerstvě nadojené mléko.

Obec je ulicového typu, střed tvoří rozsáhlé travnaté plochy s kvalitní zelení a protékajícím Roudnickým potokem. Náves zaznamenala velké změny. Zmizely topoly, vysazují se nové dřeviny, byla vybudována dětská hřiště a místa k posezení a odpočinku.

V Roudnici je kvalitní zázemí pro sport a volnočasové aktivity. Jedním z nich je areál V Lesejčku v němž se nachází přírodní amfiteátr, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a fotbalové hřiště s kabinami. V centru obce se nachází další sportoviště Na starém hřišti, kde je vybudováno moderní zázemí pro hasičský sport a další sportovní aktivity.

Návštěvník obce se může zastavit v hospodě U Formana nebo v občerstvení V lesejčku. Všechna tato zařízení dávají v létě možnost příjemného posezení i venku. Při silnici na Chlumec na Cidlinou je motorest "U sedláka Chvojky", který nabízí kromě dobré kuchyně též ubytování.

Krajinu na západním okraji vesnice dotváří rozsáhlé vodní plochy, které celoročně poskytují kvalitní zázemí pro rybářské sporty.

Dnešní Roudnice se vyznačuje kvalitní občanskou vybaveností i bohatou společenskou a sportovní aktivitou. V centru obce je obecní úřad, mateřská škola a prodejna smíšeného zboží.

Roudnice je místem pro kvalitní bydlení, odpočinek i rekreaci.