Obsah

SDH Roudnice

Sbor dobrovolných hasičů byl v Roudnici založen v roce 1926. Činnost hasičů byla a je neustále aktivní, na dobré a vysoké úrovni.

SDHV letech 1984-1985 jsme vlastními silami provedli rekonstrukci hasičského domu. Byly rozšířeny garáže pro techniku a zároveň byly zbudována kulturní místnost. Díky rekonstrukci byl našemu sboru přidělen automobil A-31 CAS 21, čímž došlo k výrazné modernizaci naší požární techniky.

V současné době je činnost zaměřena jak na nácvik preventivních akcí, tak na pořádání či spolupořádání (především se Spolkem žen) kulturních akcí. Pravidelně se zúčastňujeme okrskových a okresních soutěží, kde dosahujeme dobrých výsledků i umístění v pořádaných soutěžích. Kulturní činnost je zaměřena na pravidelné pořádání Hasičských plesů, spoluúčast při organizaci a zajišťování masopustního průvodu, pálení čarodějnic. Svojí účastí a materiálním zabezpečením pomáháme při pořádání dětského dne, kdy organizujeme soutěže a předvádíme naši techniku. Naše současná aktivita je zaměřena na údržbu hasičského domu (rekonstrukce sociálního zařízení) a požární techniky.

Sbor doborovolných hasičů se aktivně podílí na úpravě obce a údržbě zařízení pro veřejnost.

V našem sboru je v současné době 46 členů, tzn. Že každý 10tý obyvatel obce je zapojen do naší činnosti. V posledních dvou letech se nám podařilo přijmout do sboru mnoho mladých lidí, čímž se naše činnost velmi zkvalitnila a zaktivizovala. Tato skutečnost skýtá dobré záruky pro existenci a činnost hasičského sboru i do budoucnosti.

Stránky: sdh-roudnice.czweb.org  
Mail: sdh.roudnice@centrum.czVytvořeno: 21. 12. 2017
Poslední aktualizace: 21. 12. 2017 15:14
Autor: Správce Webu