Navigace

Obsah

Spolková činnost

V obci působí řada zájmových spolků SK Roudnice, z.s., Klub roudnických žen, Sbor dobrovolných hasičů Roudnice, Myslivecké sdružení, Klub seniorů. Ženy a děti navštěvují keramické kroužky.

Spolky kromě své zájmové činnosti pořádají kulturní, společenské a sportovní akce. V Roudnici se zachovaly staré zvyky.  Rok začíná tříkrálovou obchůzkou, pořádají se plesy, obcí prochází masopustní průvod maškar, pálí se čarodějnice, tvoří se tradiční výrobky na velikonoce i vánoce. Besedy, výstavy a další kulturní akce pořádá roudnická knihovna.

Spolek Roudnické ženy


Spolek žen

Jako spolek Roudnické ženy bychom chtěly činností přispět ke kulturnímu životu v naší obci.

Spousta akcí se stala již neodmyslitelnou součástí života naší obce, a proto bychom v nich rády pokračovaly. Naší snahou je nejen přispět novými nápady, ale i připomenutí již dávno zapomenutých zvyků, a oslav tradičních svátků.

Akcemi, které se staly součástí života v naší obci jsou například: Tříkrálová obchůzka, Masopustní průvod, Mikulášská nadílka pro děti, Dětský karneval, vánoční a velikonční tvoření, Pálení čarodějnic,  Dlabání dýní, Společenský ples, Dětská roudnická olympiáda, rozsvěcení vánočního stromu, kurzy ručních prací atd..  


Do vedení spolku Roudnické ženy byly zvoleny tyto členky:

Předsedkyně: Martina Kopřivová

Pokladník: Irena Hajnová

Členky výboru: Jitka Kudličková

                            Eliška Papíková

                            Renata Kalenská

                            Zuzana Řehulová

                            Veronika Machačová
                         
                          
                            
                  


Naše činnost se určitě neobejde bez oboustranné spolupráce s ostatními složkami v Roudnici a bez spolupráce s místním obecním úřadem.