Obsah

Internet


Provozní řád veřejné internetové stanice

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Roudnici, schválenou zastupitelstvem obce ze dne 26.6.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento provozní řád veřejné internetové stanice:


Provozní doba internetové stanice:

Pondělí: 14:00 - 17:00
Středa:   14:00 - 18:00
Pátek:     08:00 - 12:00

 

  1. Připojení k internetu včetně úhrady paušálních poplatků na 36 měsíců (do 07/2007) získala knihovna zdarma prostřednictvím grantových řízení Ministerstva kultury do komunikační infrastruktury veřejné správy (zajišťuje Ministerstvo informatiky).
  2. Přístup k počítači je chráněn heslem. Žádná osoba nesmí toto heslo měnit, mazat ani si vytvářet své uživatelské profily. Toto smí provádět pouze osoba oprávněná.
  3. Na pevný disk může uživatel ukládat data pouze se svolením oprávněné osoby a to do společného adresáře C:/PUBLIC, kde si může vytvořit svou složku např. pod svým jménem. Tato data nesmí obsahovat žádné viry a musí být v souladu se zákonem o softwaru a budou zde umístěna na dobu určitou a to 14 dnů. Po této době budou smazána.
  4. Je povoleno používat pouze nainstalovaného softwaru, ve kterém se nesmí měnit jeho nastavení jakož i odinstalace a instalace softwaru, který by byl v rozporu se zákonem a načtením do paměti a vytvořením klíčů v registrech by zpomaloval chod případně i měnil nastavení systému samotného.
  5. Přesun dat je možný pouze pomocí nové zformátované diskety, která bude nejprve zkontrolována antivirovým programem pověřenou osobou. Druhou možností je vytisknutí dat na připojené tiskárně za poplatek.
  6. Přijímat a odesílat poštu lze do velikosti maximálně 0,5 MB i s přílohou.
  7. Získané informace a data v jakékoliv formě na jakémkoliv médiu slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
  8. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon).
  9. Návštěvníci do 18 let nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.

 

V Roudnici, dne 1.6.2003
Martin Bitvar, starosta obce